شهدا

دفاع‌مقدس

عکس‌ شهدا

[6 / 11 / 1399] جانشین سازمان نشر آثار و ارزش‌های مشارکت روحانی ...
[6 / 11 / 1399] شهید حجت‌الله ایوتوند؛
[6 / 11 / 1399] معاون هماهنگ‌کننده نهاجا در دیدار با عوامل سریا ...
[6 / 11 / 1399] بازخوانی حماسه هزارسنگر؛
[6 / 11 / 1399] فرزند شهید کریمی؛
[6 / 11 / 1399] مسئول مرکز حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس سپ ...
[6 / 11 / 1399] پدر شهید «عباس اسحقی»؛
[6 / 11 / 1399] رئیس دانشگاه فنی و حرفه‌ای ‌سمنان خبر داد؛
[6 / 11 / 1399] روحانی شهید «اسماعیل محمدپور توانا»؛
[6 / 11 / 1399] مدیرکل حفظ آثار دفاع مقدس سمنان خبر داد؛
[6 / 11 / 1399] مدیر نشر آثار روحانیت در دفاع مقدس خراسان رضوی ...
[6 / 11 / 1399] سرپرست بنیاد شهید و امور ایثارگران استان همدان؛
[7 / 11 / 1399] رئيس بنياد شهید منطقه سه مشهد خبر داد؛

 

کارنامه دفاع مقدس
کلینه و سید صادق (2)
کلینه و سید صادق (2)

دنبال ایجاد تحرک در جبهه هاي ایران و ایجاد روحیه تهاجمي در نیروها و کسب موقعیت برتر در مقابله با عراق و به دلیل عــدم موفقیـت کامل عملیات کلینه و سید صادق در مرحلـه اول لشـگر 81 زرهـي از نـیروي زمیني ارتش ایران با همراهي تعدادي از نیروهاي سپاه پاسداران مرحله دوم عملیات کلینه و سید صادق را در منطقه عمومي سرپل ذهــاب اجرا نمود.  تیپ سوم این لشگر در 15 اسفندماه 1359 مأموریــت یافـت تا آبادي هاي کلینه و سید صادق و ارتفـاع کـوره مــوش را تصـرف نماید. عملیات در موعد مقرر آغاز گردید و پس از یک روز نبرد ســنگین نتایج زیر حاصل شد.نتیجه:­ آبادي کلینه و تپه 577 به تصرف رزمندگان اسلام درآمد.­ تعداد 80 نفر کشته 150 نفر زخمي و 58 نفر اسـیر مجمـوع تلفـات انساني عراق بود.­ 7 دستگاه تانک و نفربر  2 کامیون حامل مهمات و مقادیري تجهیزات از جمله ضایعات دشمن به شمار مي رود.

 

ابزار هدایت به بالای صفحه