شهدا

دفاع‌مقدس

عکس‌ شهدا

[6 / 11 / 1399] جانشین سازمان نشر آثار و ارزش‌های مشارکت روحانی ...
[6 / 11 / 1399] شهید حجت‌الله ایوتوند؛
[6 / 11 / 1399] معاون هماهنگ‌کننده نهاجا در دیدار با عوامل سریا ...
[6 / 11 / 1399] بازخوانی حماسه هزارسنگر؛
[6 / 11 / 1399] فرزند شهید کریمی؛
[6 / 11 / 1399] مسئول مرکز حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس سپ ...
[6 / 11 / 1399] پدر شهید «عباس اسحقی»؛
[6 / 11 / 1399] رئیس دانشگاه فنی و حرفه‌ای ‌سمنان خبر داد؛
[6 / 11 / 1399] روحانی شهید «اسماعیل محمدپور توانا»؛
[6 / 11 / 1399] مدیرکل حفظ آثار دفاع مقدس سمنان خبر داد؛
[6 / 11 / 1399] مدیر نشر آثار روحانیت در دفاع مقدس خراسان رضوی ...
[6 / 11 / 1399] سرپرست بنیاد شهید و امور ایثارگران استان همدان؛
[7 / 11 / 1399] رئيس بنياد شهید منطقه سه مشهد خبر داد؛

 

کارنامه دفاع مقدس
کربلا (6)
کربلا (6)

در طول سال های پایانی جنـگ منطقــه  شـمال سومار  و  نفت شهر  بیش از هر زمان دیگر برای ایرانی ها اهمیت داشت چرا که حدود شش سال از جنگ می گذشت و هنوز این مناطق تحت اشغال عـراق بـود. در حالی که عملیات پی در پی و گسترده دشمن را در بیشتر جبهـه هـا بـه عقب رانده و از خاک جمهوری اسلامی خارج کـرده بـود نفـت شـهر و ارتفاعات مهم اطراف آن همچنان در دست دشمن بود.  قرار بود عملیات  کربلای 6  و آزادسازی نفـت شـهر همزمـان بـا عملیـات کربلای 4 در جنوب انجام شود زیرا آزادی این منطقه و پیشروی به سوی نفت خانـه عراق علاوه بر آزادسازی بخش دیگری از خاک خــودي مـی توانست جبهه جدیدی را همزمان با عملیات جنوب فراروی قوای نظــامی صدام بگشاید و دشمن را تجزیه سازد اما این عملیات موازی که قرار بـود 48 ساعت پیش از شروع عملیات جنوب (کربلای 4) آغاز شود بــا توقف و شکست کربلای 4 به تعویـق افتـاد. بــا تــداوم عملیات کربلای 5 در شلمچه زمان اجرای عملیات در نفت شهر بیش از پیش ضرورت یافت بنابراین عملیات کربلای 6 در تاریخ 23 دی ماه 1365 با رمــز  یا زهرا  توسط ارتش جمهوری اسلامی ایران به اجرا درآمد. در صورت موفقیـت این عملیات از فشار دشــمن در جنــوب کاســته می شد و پیشروی رزمندگان در منطقه شرق بصره تسهیل مـی شـد امـا اینگونـه نشـد و فرماندهان این عملیات به دستاوردهای موجود آن بسنده کردند. در ایـن عملیات که به وسعت 100 کیلومتر انجام شد بلندی هـاي 249 241 289 306 285 294 286 325 295 265 252 و 277 در شمال شرقی نفت شهر آزاد و پل های ارتباطی منطقه رودخانه  کنگـاگوش  به تصرف ارتش خودی درآمد.  تجهیزات منهدم شده دشمن شامل 1 فروند هواپیما 2 فروند چرخبال 20 دستگاه تانک و نفربر چندین انبار مهمات و تعداد زیادی خودرو می شد. تعداد کشته و زخمی های دشـمن 3000 نفر گزارش شد و دهها دستگاه تانک و نفربر و تعداد زیادی سلاح سـبک و مهمات به دست رزمندگان خودی افتاد.  

 

ابزار هدایت به بالای صفحه