شهدا

دفاع‌مقدس

عکس‌ شهدا

[6 / 11 / 1399] شهید حجت‌الله ایوتوند؛
[6 / 11 / 1399] بازخوانی حماسه هزارسنگر؛
[6 / 11 / 1399] پدر شهید «عباس اسحقی»؛
[6 / 11 / 1399] جانشین سازمان نشر آثار و ارزش‌های مشارکت روحانی ...
[6 / 11 / 1399] مدیرکل حفظ آثار دفاع مقدس سمنان خبر داد؛
[6 / 11 / 1399] رئیس دانشگاه فنی و حرفه‌ای ‌سمنان خبر داد؛
[6 / 11 / 1399] مدیر نشر آثار روحانیت در دفاع مقدس خراسان رضوی ...
[6 / 11 / 1399] معاون هماهنگ‌کننده نهاجا در دیدار با عوامل سریا ...
[6 / 11 / 1399] روحانی شهید «اسماعیل محمدپور توانا»؛
[6 / 11 / 1399] فرزند شهید کریمی؛
[6 / 11 / 1399] مسئول مرکز حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس سپ ...
[7 / 11 / 1399] رئيس بنياد شهید منطقه سه مشهد خبر داد؛
[6 / 11 / 1399] سرپرست بنیاد شهید و امور ایثارگران استان همدان؛

 

کارنامه دفاع مقدس
کربلا (1)
کربلا (1)

تصرف شهر فاو به دست قوای ایرانی و پیروزي هایی کـه رزمنـدگان در این منطقه حساس به دست آوردند عراق را بیــش از پیـش در موضع ضعف قرار داد. کمک های بی دریغ کشورهای عربی و همچنین غرب هم نتوانست شکست سنگین سـردمداران رژیــم بعــث را توجیه و افکار عمومی مردم عراق را راضی نگه دارد. از این رو عراق که در هر سال بـا عملیاتی گسترده از سوی رزمندگان ایرانی مواجه می شد تصمیم گرفت تا استراتژی دفاعی خود را تغییر داده و برای مقابله بــا عملیـات ایران روشی جدید را اختیار کند.  ایـن تصـمیم کـه حاصـل جلسـات مختلف فرماندهان بلندپایـه بـا رییـس حکومـت عـراق بـود  اسـتراتژی دفاع متحرک  نام گرفت و صدام خود فرماندهی این طــرح را عهـده دار شد. دشمن در نخستین اقدام خود تحرکاتی را در مناطق مختلف انجـام داد که تصرف و اشغال دوباره شهر مهران و ارتفاعات مشرف بر این منطقه از آن جمله بود. مهران که در نوار مرزی بین دو کشور جزو جبهه میـانی به حساب می آمد نه تنها در آن زمان­ که از دیرباز و حتی قبل از شروع جنگ ­ صحنه مناقشات مرزی و درگیري های پراکنده بود. با توجــه به اینکه بیشتر نیروهای ایران در فاو درگیر بودنــد عــراق در یک حرکت حساب شده با کمترین مقاومت از سـوی نیروهـای ایـران دروازه هـای مهران را گشود و روستاهای اطراف آن را به تصرف خود درآورد. صـدام حسین این اقـدام ارتـش عـراق را در ازای از دسـت دادن فــاو مهم برشمرد.   آخرین عملیات رزمندگان ایرانی در این منطقه در زمان والفجر 3 انجام شد  و پس از بازپس گیری مهران در آن عملیات دیگـر اتفـاق مهمی در منطقه رخ نداده بــود. در مقابــل وضـعیت یادشده ضرورت آزادسازی مهران اجتناب ناپذیر بود چرا که حضرت امام خمینی (رضوان الله تعالی علیه) فرمانده کل قوا بر آزادی این شهر مهــم تاکیـد فرموده بودند. بر این اساس و به منظور آزادسازی شهر مهران مقدمات کـار از جمله شناسایی و جمع آوری اطلاعات از دشمن آغاز و عملیات کـربلای یک بر اساس 3 مرحله طراحی گردید:  مرحله نخست ­ تامین ارتفاعات قلاویزان ایران تا روستای امامزاده حسن مرحله دوم­ تامین ارتفاعـات جبل حمرین تـا شـیارمیگ سـوخته و در امتــداد آن روسـتاهای بهین بهروزان و هرمزآباد.  مرحله سوم­ تصرف خاکریز والفجـر 3 از روستای فرخ آباد تا زیر ارتفاعات 223 قلاویزان و تامین شهر مهران.  در ساعت 22 و 30 مورخ 29 تیرماه 1365 عملیات آزادسازی مهــران بـا عنوان  کربلای 1  و با رمـز  یــا ابوالفضــل العباس (ع)ادرکنی  آغاز شد. 24 ساعت پیش از شروع عملیات دو گردان از رزمندگان ایرانی جهـت دور زدن و غافلگیر کردن دشـمن از سـمت قلاویـزان حرکـت کـرده بودنـد. همزمان با حرکت این نیروها طوفان نسبتا شدیدی همراه با گرد و غبـار سطح منطقه عملیات و عقبه های خودی را پوشاند و این موضوع درست در زمانی بود که یگان های خودی آماده می شدند تا عملیات خود را آغاز کنند. با توجه به اینکه دشمن در روز اول عملیات با وارد کردن نیروهـای احتیاط خود با لشگرهای عمل کننده درگیر شده بود در عین حـال هیـچ حرکت قوی حساب شده ای­ اعم از پاتک و یا استفاده از نیروی هوایی و توپخانه­ از دشمن مشاهده نمی شــد و ایــن وضـعیت برای عموم فرماندهان عملیات غیرمنتظره بود. عملیات موفق کــربلای 1 پایـانی بر استراتژی دفاع متحرک عراق و نیز نقطه شروع امیدوار کننـده ای بـرای نیروهای خودی بود. منفعل کردن سیاست تهاجمی عراق هـدفی عمـده بود که نیروهای خودی بخوبی توانستند در ایـن عملیـات بــه آن دست یابند ضمن آن که به همه اهداف نظامی پیش بینی شده نیز برسـند.   ده روز جنگ و مقاومت در مهران منجر به آزادسازی 175 کیلومتر مـربع از خاک خودی و عراق شد و 8 روستا و ارتفاعــات قلاویـزان و دو پاسگاه مرزی به دست رزمندگان اسلام افتاد. همچنیـن عقبـه هـای دشـمن از جمله شهرهای بدره و زرباطیه در دید و تیر نیروهای خودی قرار گرفت و در مجموع 220 کیلومترمربع از زمینهای تحت اشغال دشمن آزاد شـد.   در این عملیات 110 دستگاه تانک و نفربر صدها دستگاه خــودرو چند انبار بزرگ مهمات و مقدار زیادی سلاح سبک و نیمــه سـنگین دشمن منهدم گردید و در کنار این شمار از خسـارات ده هـا تیـپ از یگانهـای ارتش عراق از میان رفت و بیش از 2400 تن از قوای دشــمن کشته و زخمی شده یا به اسارت نیروهای خودی درآمدند.   

 

ابزار هدایت به بالای صفحه