شهدا

دفاع‌مقدس

عکس‌ شهدا

[29 / 10 / 1399] شهید مدافع حرم مجتبی ذوالفقارنسب؛
[29 / 10 / 1399] شهید مدافع حرم محمودرضا بیضائی؛
[28 / 10 / 1399] فرمانده سپاه استان قم؛
[29 / 10 / 1399] بازخوانی وضعیت ارتش، سپاه و نیرو‌های مردمی در س ...
[28 / 10 / 1399] شهید اصغر پاشاپور؛
[29 / 10 / 1399] مدیرکل حفظ آثار دفاع مقدس همدان؛
[29 / 10 / 1399] حجت‌الاسلام‌ محمد‌یاری در همایش سراسری مدیران ب ...

 

کارنامه دفاع مقدس
کانال هندلی
کانال هندلی

با پایان یافتن سال 1359 نیروهاي جمهوري اسلامي ایران آماده شـدند تا با فراهم آوردن زمینـه مناسـب عـراق را هـر چــه سـریعتر از خاک جمهوري اسلامي بیرون کنند.  بر این اساس از اواسط فروردین مــاه تا اواخر اردیبهشت 1360 چند سري عملیات آفنـدي بــه صـورت انجام شناسایي با رزم صورت پذیرفت. عمده ترین اقدامات در غرب رودخانـه کرخه به منظورهاي زیر توسط لشـکر 21 حمـزه ارتـش ایــران انجام گردید: توسعه منطقه سرپل غرب رودخانه کرخه کـاهش اثــرات آتش توپخانه دشمن روي شهر شوش تسهیل عملیات آفندي آینـده انهـدام نیروهاي دشمن افزایش روحیه نیروهـاي خـودي کســب اطلاعات از عراق و کسب موقعیت برتر از نظر استقرار در زمین. لشکر 21 حمزه بـا قرارگاه تیپ یکم خود در سحرگاه پانزدهم فروردین ماه 1360 در منطقه جنوب غربي پل کرخه عملیات کانال هندلي را آغاز نمود تا بتوانــد کانال هندلي را در این منطقه تصرف نماید. کانال هندلي یک خاکریز به شـکل هندل بود که قبل از انقلاب تهیه شده بود. مقداري از آب رودخانه کرخـه به وسیله پمپاژ به داخل این کانال ریخته مي شد تا به مصرف زمین هاي کشاورزي اطراف برسد.نتیجه:­ تلفات و ضایعات فراواني به دشمن وارد گردید.­ یکصد نفر کشته و زخمي و 57 اسیر تلفات نیروهاي عراقي بود.­ 5 دستگاه تانک و 5 دستگاه نفربر دشمن بــه همــراه تعدادي سلاح سبک و تجهیزات عراقي ها منهدم گردید و یا به غنیمت گرفته شد ولـي کانال تصرفي تثبیت نگردید. 

 

ابزار هدایت به بالای صفحه