شهدا

دفاع‌مقدس

عکس‌ شهدا

[29 / 10 / 1399] شهید مدافع حرم مجتبی ذوالفقارنسب؛
[29 / 10 / 1399] شهید مدافع حرم محمودرضا بیضائی؛
[28 / 10 / 1399] فرمانده سپاه استان قم؛
[29 / 10 / 1399] بازخوانی وضعیت ارتش، سپاه و نیرو‌های مردمی در س ...
[28 / 10 / 1399] شهید اصغر پاشاپور؛
[29 / 10 / 1399] مدیرکل حفظ آثار دفاع مقدس همدان؛
[29 / 10 / 1399] حجت‌الاسلام‌ محمد‌یاری در همایش سراسری مدیران ب ...

 

کارنامه دفاع مقدس
قوچ سلطان
قوچ سلطان

هرچند عراق در هجوم سراسري خود به جمهوري اسلامي ایران تـلاش اصلي را در منطقه خوزستان قرار داده بود ولي هرگز نتوانست بــه هیچ یک از اهداف سیاسي و نظامي پیش بیني شده دسـت یابـد و بــه علت مقاومت نیروهاي ایراني تنها به اشغال منـاطق وسـیعي در خوزسـتان و مناطق محدودي در غرب و شمالغرب اکتفا نمود.  پس از ســد پیشروي دشمن حملات محدود نیروهاي ایراني به منظورهاي متعدد آغاز گردید تا زمینه براي انجام عملیاتهاي بزرگ و بیرون راندن عراق مهیا گردد. عراق نیز براي مقابله با این تدبیر و ممانعت از تمرکز نیرو در جبهه هاي جنوب که اهمیت فوق العاده اي براي سیاست گذاران جمهوري اسلامي ایـران داشت و براي اینکه نیروهاي بیشــتري را در منطقــه شمالغرب درگیر نمایند اقدام به اجراي چند عملیات آفندي محـدود در منطقـه کردسـتان نمود. این عملیاتها عمدتاً بصورت کمیــن و دســتبرد برعلیه پایگاهها و مواضع و مین گذاري محورها توسط افــراد و گروهکهـاي ضدانقلاب و احزاب فعال مخالف اجرا گردید. در ایــن چهــارچوب عراق در مورخه 59/9/27 در حالیکه تقریبا پیشـروي یگانهـایش در تمـامي جبهـه هـا متوقف شده بود در منطقه قوچ سلطان در نزدیکي مریوان اقدام به انجام یک عملیات بزرگ کرد که مـدت 7 روز مقاومـت و پایــداري رزمندگان اسلام را موجب گردید.نتیجه:­ دشمن هرگز نتوانست به تصرف کامل قوچ سلطان و قلنجان به منظور دست یابي به عوارض حساس منطقه و اجراي یک پدافند مناسب دست یابد ولي در منطقه برده رشه توانست مواضعي را اشغال و تصرف نماید.­ 52 کشته 60 مجروح و یک نفر اسیر از جمله تلفات نیروهاي عـراقي بود.­ تعدادي از ادوات زرهي و تجهیزات نظامي دشمن به همــراه تعدادي خودرو منهدم گردید. 

 

ابزار هدایت به بالای صفحه