شهدا

دفاع‌مقدس

عکس‌ شهدا

[6 / 12 / 1399] مدیرکل حفظ آثار دفاع مقدس بوشهر خبر داد؛
[6 / 12 / 1399] سردار شهید حمید باکری؛
[7 / 12 / 1399] شهید مدافع حرم حسین جوینده؛
[6 / 12 / 1399] معرفی کتاب؛
[7 / 12 / 1399] وصیت‌نامه شهید «امیر جعفری‌پور»؛
[7 / 12 / 1399] معرفی کتاب؛
[6 / 12 / 1399] جانشین فرمانده سپاه روح‌الله استان مرکزی؛
[6 / 12 / 1399] رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران؛

 

کارنامه دفاع مقدس
پس از انجام عملیات موفق و موثر بیت المقدس فتح المبین مسلم بـن عقیل (ع) ثامن الائمه (ع) و غیره نمی بایست به عراق فرصــت خارج شدن از حالت انفعالی و دفاعی داده می شد بنابراین در طـرح عملیـات  محرم & ...
ی ایران و عراق در اولویت نخست قرار داشت. عملیات بزرگ و گسترده ای چون  طــریق القــدس   فتح المبین  و  بیت المقدس  در قالب ده طرح  کربلا  در حال طراحی و اجرا بود اما ...
رژیم عراق با بکارگیری گسترده سلاحهای شیمیایی در جبهه های جنگ و موشکباران  شهرها توانست شرایط جنگ را به نفع خود تغیــیر دهد. این در حالی بود که کارشناسان نظامی و سیاسی ایران سرگرم بررسـی و پذیرش ق ...
هدف از انجام عملیات  مسـلم بــن عقیــل (ع)  تصرف همه ارتفاعات مشرف به شهر  مندلي  عراق بود. این منطقه با توجه به توقـف و ناکامي در عملیات  رمضان  در شرق بصره و شیوه اي که ...
عملیات  مطلع الفجر  از سلسـله عملیاتهــای  دوره آزادسازی  به شمار مــي رود کــه در منطقــه  گیلانغــرب  و  شیاکوه  با هدف آزادسازی ارتفاعات غرب شهر گیلانغرب­ ...
دشمن در جمع بندی اطلاعات حاصله خود ­ بویژه توسط ماهواره هـای آمریکایی­ به این نتیجه رسیده بود که ایران بـزودی در منطقـه  شوش  عملیات بزرگی انجام خواهد داد. از این رو استحکامات و تمــ ...
ارتفاعات آهنگران و تپه 654 در منطقه عمومــي ســرپل ذهاب که در اشغال عراق بود هدف عملیات مهدي (عج) قرار گرفــت نـیروي زمیني ارتش جمهوري اسلامي ایران با تشکیل تیپ هاي تکاور 25 35 45 از گردانهاي تکاور لش ...
حضور گسترده تیپهاي مختلف عراقي در منطقه عمومي مهران نشـانگر این نکته بود که عراق اهداف خاصي را در منطقه دنبال مي کنــد کـه با انجام یک عملیات سنگین مي تواند به ثمر برسد.  تقویت روحیه سربازان عراق ...
در تداوم عملیات هاي آفندي نیروهاي عـراق کـه بـا اسـتفاده از حجـم سنگین آتش توپخانه و پشتیباني نــیروي هوائــي و بمبـاران بي وقفه شیمیایي انجام گردید یگانهاي عراق در منطقه میمک و مهران نــیز به قصد تصر ...
در منطقه مرزي استان ایلام و در منطقه اي مقابل تنگه هاي بینا و بیجار در کشور ایران ارتفاع فسیل در شمال میمک قرار دارد این ارتفاعات در عملیات عاشورا در مورخه 1363/7/25 بـه تصـرف رزمنـدگان اسـلام درآمده ...
انجام عملیات هاي آفندي عراق در سال 1366 که تحـت عنـوان دفـاع متحرک صورت پذیرفت مجموعاً بصورت پراکنده انجام شـده  و عمـدتا هدف از این عملیاتها ممانعت از تجمع و تمرکز نیروهاي ایراني بود. البته انتخ ...
منطقه عمومي میمک از دیرباز مورد اختلاف مرزي ایران و عراق بـوده و عراقي ها توانسته بودند در قرارداد 1975 الجزایر موافقت ایران را براي تحویل دادن قسمتي از ارتفاعات که به آن سیف سعد گفتــه مـي شود بدست آ ...

ابزار هدایت به بالای صفحه