شهدا

دفاع‌مقدس

عکس‌ شهدا

[3 / 11 / 1399] به روایت همسر شهید محبعلی فارسی؛
[3 / 11 / 1399] شهید علی محمد باروت کوب زاده؛
[3 / 11 / 1399] دیدگاه امام خامنه‌ای نسبت به شهید نواب؛
[3 / 11 / 1399] نیروی زمینی سپاه اعلام کرد؛
[3 / 11 / 1399]
[3 / 11 / 1399] روایت پدر شهید سید رضا باقری؛
[3 / 11 / 1399] شهید «پرویز حبرانی»؛
[3 / 11 / 1399] شهید «اسماعیل دهقانی ارزوئیه»؛
[3 / 11 / 1399] شهید «حسین دیندار»؛
[3 / 11 / 1399] امام جمعه چگنی؛
[4 / 11 / 1399] شهید «غلامحسین رحمانی»؛

 

کارنامه دفاع مقدس
از میان طرحهایی که در شورای عالی دفاع مطرح بود طرح قطع ارتباط دشمن از شمال به جنوب با آزادسازی  تنگـه چزابـه  و آزادسـازی شهر  بستان  برای رسیدن به نوار مرز بین المللی نیز وجــود د ...
با تداوم عملیاتهاي عـراق و بـازپس گـیري منـاطق در تصـرف ایـران وضعیت عمومي مناطق عملیاتي جنوب در نیمه اول سال 1367 چنـدان مناسب نبود و دشمن با استفاده از توان فوق العاده بــه دسـت آمده در افزایش نیرو ...

ابزار هدایت به بالای صفحه