شهدا

دفاع‌مقدس

عکس‌ شهدا

[3 / 11 / 1399] به روایت همسر شهید محبعلی فارسی؛
[3 / 11 / 1399] شهید علی محمد باروت کوب زاده؛
[3 / 11 / 1399] دیدگاه امام خامنه‌ای نسبت به شهید نواب؛
[3 / 11 / 1399] نیروی زمینی سپاه اعلام کرد؛
[3 / 11 / 1399] شهید «پرویز حبرانی»؛
[3 / 11 / 1399]
[3 / 11 / 1399] روایت پدر شهید سید رضا باقری؛
[3 / 11 / 1399] شهید «اسماعیل دهقانی ارزوئیه»؛
[3 / 11 / 1399] شهید «حسین دیندار»؛
[3 / 11 / 1399] امام جمعه چگنی؛
[4 / 11 / 1399] شهید «غلامحسین رحمانی»؛

 

کارنامه دفاع مقدس
در پي موفقیت در عملیات بازي دراز تصمیم گرفته شد عملیات دیگـري به اجرا درآید تا   ضمن آزادسازي ارتفاع بازي دراز ارتفاع قراویز و کوره موش نیز آزاد شوند      . عملیاتي سـه روز پـس از ...
در امتداد جاده اندیمشک به اهـواز در اســتان خوزســتان بعد از شهر شوش در غرب رودخانه کرخه منطقه وسیعي از شنزارهاي جنوب قـرار دارد که نهایتاً به ارتفاعاتي به نام میش داغ در شمال بستان منتهي مـي گردد. &n ...
صدام پس از اشغال خرمشهر و به بهانه حمله سراســري اسـرائیل به جنوب لبنان قصد داشت جنگ را خاتمه داده و امتیاز خرمشهر را بـراي خود نگهدارد. از سوي دیگر فرماندهان ایراني با اطلاع از این قصد بر آن شدند تا ...
در تاریخ پنجم مرداد ماه 1360 نیروهای سپاه و ارتش در محور عملیاتی  حمیدیه  و  کرخه کور  حمله ای را ترتیــب دادند که در آن 40 دستگاه تانک و نفربر دشمن منهدم و بیش از 400 تن از نیروها ...
وجود گروهکهای کومله و دموکرات خود مایه آسودگی خیال و قوت قلب صدام در جبهه شمال گشته بود اما با ضعف و اضمحلال این گروهکهـا ارتش عراق مجددا دست به تجاوزات و حملات اشغالگرانه خود زد و در زمستان 1359 حاشی ...

ابزار هدایت به بالای صفحه