شهدا

دفاع‌مقدس

عکس‌ شهدا

[3 / 9 / 1399] رئیس حوزه هنری آذربایجان‌شرقی در گفت‌وگویی خبر ...
[4 / 9 / 1399] «جبهه مقاومت» دامنه قله دفاع مقدس است؛
[3 / 9 / 1399] شهید حمزه على ابوالفتحى؛
[3 / 9 / 1399] شهید مدافع حرم ذاکرحسین کریمی؛
[4 / 9 / 1399] به مناسبت هفته بسیج صورت گرفت؛
[3 / 9 / 1399] فرمانده سپاه عجب‌شیر؛
[4 / 9 / 1399] رئیس سازمان بسیج ورزشکاران آذربایجان‌شرقی در گف ...
[4 / 9 / 1399] شهید «احمد بزازیان مهدوی»؛
[5 / 9 / 1399] شهید شرفعلی خزایی؛
[5 / 9 / 1399] روحیه جهادی در تفکر بسیجی؛
[4 / 9 / 1399] معرفی شهدای مدرسه زینبیه (3)؛
[4 / 9 / 1399] توسط انتشارات شهید کاظمی؛
[5 / 9 / 1399] شهید «عبدالواحد محمدی»؛

 

کدخبر: 76046
تاریخ انتشار: 7 آبان 1399 _11:53:22
«حُرّ گیلان»

کتاب «حُرّ گیلان» روایتی از زندگینامه شهید شیخ «حسن محمدی» است که توسط «علی سمعی» گردآوری شده است.

تا شهدا؛ کتاب « حُرّ گیلان » زندگینامه شهید شیخ «حسن محمدی» است که توسط «علی سمعی» تهیه و تنظیم شده است.

این کتاب توسط انتشارات «ستاد کنگره هشت هزار شهید استان گیلان» در تاریخ ۲۴ مهر ۱۳۹۹ در سالن کانون بسیج جوانان رشت با حضور خانواده شهدا رونمایی شد.

 

«حُرّ گیلان»

 

در قسمتی از این کتاب آمده است:

معمولاً چنین حال و احوالی نداشــت کــه سـر صبحــی یــاد همسر و فرزندانـش بیفتـد، ولی آن روز جـوری دیگـری بـود. از زمـان حضـور در مشـهد تقریبــاً بــه تمام قهوه خانه هـای دور و اطـراف محل کارش سـر زده بــود، ولی زیـارت نـه، حتی یـک بـار.

بـا کلافگی سـری تـکان داد و قلـم مـو را بـه رنـگ زد و شـروع بـه رنـگ آمیـزی کـرد. بعـد از مـدتی یـک لحظه سـرش را بلنـد کـرد. آفتـاب تنـد و تیـز می‌تابیـد. نـاخـودآگاه سـر برگردانـد. شـاید بـه خاطـر اینکـه از تابـش آفتـاب در امـان باشـد و یـا ...

همه چیـز در یـک لحظه اتفـاق افتـاد. چرخـش و تابـش آفتـاب و نـگاه بـه گنبـد طلایی رنگـی کـه مدت هـا جلـوی نگاهـش بـود، ولی او نمی‌دید ... یـک لحظه ... یـک نـگاه...، ولی حسـن انـگار دیوانـه و شـیدا شـد. از چهـار پایــه ســقوط کــرد. ســطل رنــگ بــه زمین افتــاد. همه جــا رنگــی شــد. امــا برایـش هیـچ اهمیتی نداشـت. انـگار اصلا متوجـه دور و اطرافـش نمی‌شد. بـه زمین خـورد، بلنـد شـد. بـه دیـوار خـورد. از سـر و صـدا مـردی بیـرون آمـد و تعجب و کمی ترس نگاهش کرد...

شهید شیخ «حسن محمدی» فروردین ۱۳۳۹ در روستای «تمل محله» شهرستان «خشکبیجار» به دنیا آمد و ۲۶ دی ماه ۱۳۶۵ در عملیات کربلای پنج در شلمچه به شهادت رسید.

ابزار هدایت به بالای صفحه