شهدا

دفاع‌مقدس

عکس‌ شهدا

[27 / 7 / 1399] شهید خلبان عباس دوران؛
[27 / 7 / 1399] امیر سرتیپ خلبان شهید حمیدرضا سهیلیان؛
[28 / 7 / 1399] سردار شهید حاج‌حبیب لک‌زایی؛
[27 / 7 / 1399] وصیت نامه شهید «علی فاتحی»؛
[28 / 7 / 1399] شهید «لطف الله تقدیسی میرک»؛
[27 / 7 / 1399] خاطراتی از حسین خادمی پیشکسوت دفاع مقدس؛
[27 / 7 / 1399] به روایت حجت الاسلام حمید ملکی؛
[27 / 7 / 1399] ریاست دفتر فرماندهی کل قوا؛
[28 / 7 / 1399] به‌صورت مجازی برگزار می‌شود؛

 

کدخبر: 71798
تاریخ انتشار: 1 خرداد 1399 _13:07:45
شهید «محمد بروجردی» مجسمه تقوا بود

رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس با بیان اینکه شهید بروجردی تمام کارها و اقداماتش را برای رضای خدا انجام می‌داد، گفت: محمد بروجردی مجسمه تقوا و الگویی برای فرماندهان سپاهی و ارتشی بود.

 

تا شهدا؛ سردار سرتیپ بسیجی بهمن کارگر رئیس بنیاد حفظ آثار و نشــر ارزش‌های دفاع مقدس و همرزم شهید محمد بروجردی پیرامون ابعاد شخصیتی این شــهید والامقام اظهار داشت: شهید بروجردی ذوب شــده در خدا و رمــز موفقیتش اعتماد به خدا بود. شهید بروجردی به معنای واقعی یک حکیم بود. شــاید این شــهید بزرگوار از نظر مدارک تحصیلی چندان برخوردار نبود، ولی باید او را حکیم محمد بروجــردی خطاب کرد؛ چــرا که وی انسان با حکمتی بود.

این شهید بزرگوار فردی انقلابی و شجاع بود، به‌طوری که شجاعت وی مثال‌زدنی است. همچنین آقای رفیق دوست در یکی از مصاحبه‌هایش شجاعت شــهید بروجردی را اینگونه به تصویر می‌کشد» ما برای آقای بروجردی سلاح تهیه کرده بودیم و آن را داخل کیسه‌ای قرار دادیم. نزدیک مسجد لرزاده که محل تحویل سلاح بود با ترس و لرز آن را از ماشین درآوردیم؛ اما شهید بروجردی بدون هیچ ترسی کیســه را روی دوشش انداخت و به سمت میدان قیام فعلی راه افتاد.»

شهید بروجردی مجسمه تقواست

سردار کارگر درباره توصیف شخصیت شهید بروجردی ادامه می‌دهد: محمد بروجردی فردی بسیار باتقوا بود و می‌توان گفت که شــهید بروجردی مجسمه تقوا است. بزرگواری شهید بروجردی به حدی بود که حس می‌کردیم وی روی زمیــن راه نمــی‌رود؛ یعنی اینقدر آدم بزرگواری بود. قبل از انقلاب وی را می‌شناختم و در مدت آشــنایی‌ام با ایشان اینطور برای من مجسم شد که هیچ کاری را برای غیرخدا انجام نداده است. در ابتدای جنگ من خدمت ســردار شــهید حسن باقری بودم، اما بعد از چند وقت شهید بروجردی بنــده را با خود به غرب برد و در واحد پرسنلی غرب فعال شدم.

امنیت غرب کشور را مدیون شهید بروجردی هستیم

رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس درخصوص تأمین امنیت غرب کشور توسط محمد بروجردی می‌گوید: امنیــت امروز غرب کشــور به‌ویژه شــمال غرب را مدیون شــهید بروجردی هستیم. اینکه می‌گویند شهید بروجردی مسیح کردستان بود، حرف حقی است؛ چرا که ایشان از خودش مایه گذاشت و هیچگاه به دنبال منافع شخصی نبود. به عبارتی شهید بروجردی از خود رها بود.

من قبل از آشنایی با شهید بروجردی کسی را مانند وی ندیده بودم و بعد از شهادتش هم کسی را مانند او نیافتم. شهید بروجردی از نظر اخلاقی و رفتاری نمونه بود و بر جان‌ها فرماندهی می‌کرد. خیلی از دوستان از جمله جاویدالاثر احمد متوســلیان، شهید همت و شهید ناصر کاظمی این افتخار را داشتند که شاگردی شهید بروجردی را بکنند، این در حالی اســت که خود این افراد انسان‌های بزرگی در کار‌های خود بودند، ولی در برابر شهید بروجردی همیشــه کوتاه آمده و او را بزرگ خود می‌دانستند.

تبعیت از فرماندهی

رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس تبعیت از فرماندهی را یکی از ویژگی‌های بارز محمد بروجردی می‌دانست و در این‌باره افزود: قبل از اینکه آقای رضایی فرمانده کل ســپاه شود، عملاً دو گزینه برای این سمت در نظر گرفته شده بود که یکی آقای رضایی و دیگری شهید بروجردی بود که شهید بروجردی این سمت را نپذیرفت. برخــی نگران این بودند که اگر آقای رضایی فرمانده شــود، آقای بروجردی تبعیت نکند؛ اما ایشــان با صراحت به آقای محلاتی و رفیق‌دوست گفت که اگر برادر محسن فرمانده شــود حتماً از وی تبعیت می‌کنــم و واقعاً هم تبعیت کرد.

رمز موفقیت شــهید بروجــردی اعتماد به مردم بود، ایشان اعتماد خاصی به مردم به‌ویژه مردم کردستان داشت. شــهید بروجــردی حتــی در مناطقی که مشکوک بود و امکان ایجاد خطر برای خودش را داشــت حضور پیدا می‌کرد، با مردم غــذا می‌خورد و نماز می‌خواند. همین رفتار شــهید بروجردی و محبتش باعث شد تا تعداد زیادی از کرد‌ها جذب وی شوند.

پیشمرگان کرد مسلمان، نوآوری شهید بروجردی

سردار کارگر درباره رابطه شهید بروجردی با پیشمرگان کرد نیز این‌چنین گفت: پیشمرگان کرد مسلمان یکی از نوآوری‌های شهید بروجردی است. از زمان تشکیل گروه پیشمرگان، امنیت پایدار نیز در کردستان برقرار شد. تشکیل تیپ ویژه شهدا یکی دیگر از اقدامات شــهید بروجردی بود. پایه این تیــپ، پادگان شهدای کرمانشاه و اولین فرمانده آن هم شهید ناصر کاظمی بود که بعد از وی شهید گنجی‌زاده و شــهید کاوه به ترتیب مسئولیت این تیپ را برعهده گرفتند. شهید بروجردی رزمنده‌ای بسیار شجاع بود و می‌توانستیم مصداق «اشداء علی الکفار و رحماء بینهم» را در وی ببینیم. تواضع آقای بروجردی زبان‌زد بود. مورد داشــتیم کســی به گوش آقای بروجردی زده بود، ولی ایشــان و همراهانشان عکس‌العملی نشان ندادند و بعد از گذشت زمان علت آن کار را جویا شده بودند.

نصیحت ایشان به دیگران این بود که وحدت داشته باشــند، در همین راســتا شخصا ندیدم که این شــهید بزرگوار از کسی بد بگوید؛ حتی در مورد کسانی که مخالفش بودند و علیه وی صحبت می‌کردند. بر عکس بر این اعتقاد بود که باید با این افراد همکاری داشته باشیم. در زمانه ما شهید بروجردی می‌تواند یک الگو باشد؛ چرا که وی کســی بود که قدرت داشت و می‌توانست دستور بدهد، اما تمام امور خود را به‌صورت اقناعی به انجام می‌رساند.

محمد به غیر از خدا کسی را نمی‌دید

سردار کارگر با بیان اینکه محمد بروجردی همه کار‌ها را برای خدا انجام می‌داد، تصریج کرد: شــهید بروجردی بــه غیر از خدا کســی را نمی‌دید. وقتی ســنندج آزاد شــد عــده‌ا‌ی از ضد انقلاب را گرفتند و حکمشــان اعدام بود. شهید بروجردی شب را نخوابید و تا صبح با این افراد صحبت کرد تا توبه کنند. همرزمان به وی گفتند برادر بروجردی این‌ها که شخصیتشــان و تکلیفشــان مشــخص اســت؛ چرا این کار را می‌کنید و ایشــان جــواب دادند کــه اگر ما تا آخرین ثانیه زندگی یک فرد، بتوانیم به راه راست هدایتش کنیم مهم است و این کار خدایی است.

شهید بروجردی بین نیرو‌های انقلاب از جمله سپاه، ارتش، شــهربانی و... اختلافی نمی‌دید. همه این‌ها عاشق شهید بروجردی بودند و ایشان به لباس نگاه نمی‌کرد؛ چرا که وی رنگ خدا گرفته بــود. یک زمانی شــهید بروجردی هیچ مسئولیتی نداشت؛ اما می‌دیدیم که با دلسوزی پیگیر امور بود و خود را مســئول می‌دانســت و همیــن رویکردهــای وی باعــث محبوبیت بیشترش می‌شد.

بروجردی یک مربی تمــام‌عیار بود که توانست انســان‌های زیادی را پرورش دهد. سرلشکر ایزدی، لطفیان، سردار جاللی، سردار مقدم و ... آموزش‌دیده این شهید بزرگوار هستند. کســانی که آقای بروجردی را درک کردند همه انســان‌های موفق و با اخلاقی هستند. این نکته را نباید فراموش کرد که شهید بروجردی فردی موثر در تشــکیل ســپاه و ایجاد امنیت در غرب کشــور بود و توانست در تربیت کادر در رده‌های بالای سپاه تأثیرگذار باشد.

خاطره‌ای از شهید بروجردی از زبان سردار کارگر

شب جمعه‌ای بود و ما جهت بازدید به دشت ذهاب رفتیم. خود را به جوانرود و پاسگاه تازه‌آباد که در منطقه ثلاث باباجانی قرار داشت و منطقه ناامنی بود، رســاندیم. دیدیم شــهید بروجردی در آنجا بــه همراه خانواده‌های اعضای شــورای فرماندهی غرب کشــور در حال خواندن دعای کمیل است. شــهید مهتدی همراه ما بود. رو به شهید بروجردی کردیم و گفتیم چرا خانواده‌ها را آوردید اینجا؟ و ایشان در جواب گفتند که این‌ها را آوردم تا رزمندگان خیالشــان راحت شود که امنیت برقرار است، از سوی دیگر یک پیام برای مــردم منطقه خواهد بود که ما به شــما اعتماد داریــم و از طرفی هم به خانواده‌ها می‌گوییم که خون ما رنگین‌تر از دیگران نیست.

شهید بروجردی الگوی موفقی برای جوانان، نیرو‌های مسلح و فرماندهان ماست. ما می‌توانیم فرمانده بوده و اقتدار داشــته باشیم، اما اخلاق را رعایت کنیــم. این یک امر مهم اســت. پس از شــهادت شــهید بروجردی مراســم تشییع باشــکوهی برگزار شــد و این مراســم با چنان استقبالی رو‌به‌رو شد که اگر از تشییع شهید اشرفی بیشتر نبــود کمتر هم نبود. ما از خــدا می‌خواهیم که عاقبت ما را شبیه شهید بروجردی کند.

ابزار هدایت به بالای صفحه